Fagbrev som praksiskandidat – høst 2017

Fauske videregående skole holder eksamensforberedende kurs innenfor følgende fagretninger.
•    Salgsfaget
•    Anleggsfag med formidling til bergsprengersertifikat

Voksne kan oppnå fagbrev gjennom en bestått eksamen for praksiskandidater og relevant godkjent praksis 60 måneder. Eksamen kan avlegges to ganger pr år, i juni og i desember. Les mer om praksiskandidat her

Ett av satsingsområdene til Fauske videregående skole er å informere om muligheten til å ta fagbrev, og vi har spesiell fokus på ansatte i små og mellomstore bedrifter i salg / service- og anleggsbransjen. 
Les mer om fagbrev her


Klikk for stort bildeVeien til fagbrev

Vi vil tilbyr derfor et samlingsbaserte kurs i service og anleggsbransjen. Kurset avsluttes med en teorieksamen som gir deg mulighet til å gå opp til den praktiske fagprøven.
Kursene avholdes høsten 2017 med eksamen 2. desember, under forutsetning av at det er tilstrekkelig med påmeldte deltagere med voksenrett. 

Voksenrett (lovfestet rett for voksne)
Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring, etter søknad rett til videregående opplæring (voksenrett). Les mer om voksenrett her.

Fagbrev i salgsfaget
En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter. Les mer om fagbrev i salgsfaget her

 

Fagbrev for anleggsfag
Det finnes flere fagretninger innenfor anleggsfaget for å få gå videre å ende opp med et sprengningssertifikat.
•    Vei og anleggsfagarbeider
•    Anleggsmaskinfører
•    Fjell og bergverksfaget
Gjennom å ta fagbrev som vei- og anleggsarbeider, anleggsmaskinfører eller fjell- og bergverksfaget kvalifiserer du deg om du ønsker å gå videre for å ta bergsprengersertifikat ved MEF-skolen eller fagskoleutdanning innenfor anleggs- og bergfag som arrangeres på Fauske. 
Den teoretiske utdanningen på disse fagbrevene blir tilbudt til høst 2017 på Fauske vgs om det er tilstrekkelig med søkere.

Bergsprengersertifikat:
Førstegangs utstedelse av sertifikat som bergsprenger gis til person som har bestått prøve som bergsprenger, og som i tillegg enten:
1) har bestått fagprøve i fjell- og bergverksfaget, eller

2) har bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggsteknikk enn fjell- og bergverksfaget, og gjennom en særskilt opplæringsbok* kan dokumentere to års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid, eller

3) har bestått relevant ingeniørutdanning, og kan dokumentere 1 års praksis fra bergsprengningsarbeid.

Førstegangs utstedelse av sertifikat som bergsprengningsleder gis til person som har gjennomført kurs og bestått tilhørende prøve som bergsprengningsleder ved MEF-skolen, og som i tillegg enten:
1) kan dokumentere to års relevant praksis som bergsprenger, eller

2) har bestått relevant ingeniørutdanning, og

kan dokumentere ett års relevant praksis i planlegging av bergsprengningsarbeid.

Teknisk Sprengningskyndig: For teknisk sprengningskyndig utstedes ikke sertifikat, men man må gjennomføre kurs og bestå prøve. Vedkommende må i tillegg ha kunnskaper om de produktene som virksomheten benytter i sin tekniske sprengning, og den aktiviteten der sprengningen inngår. Det siste får man som regel kurs/info om fra sprengstoffleverandør, og dette skal fremkomme i bedriftens internkontrollsystem.


Les mer om bergsprengersertifikat her
Les mer om samlingsbasert fagskole for anlegg og bergverk her

Kontaktpersoner er

Salgsfaget:
Roger Leivseth: 
Telefon: 482 35 492 
Mail: roglei@vgs.nfk.no

Anleggsfaget:
Tor Ankjell
Telefon: 915 39 968 
Mail: torank@vgs.nfk.no