Vg2 Arbeidsmaskiner

For å komme inn på Vg2 Arbeidsmaskiner må man gå Vg1 Teknikk og industriell produksjon ( TIP ).

Vg2 Arbeidsmaskiner rekrutterer til: Anleggsmaskinmekanikerfaget eller Landbruksmaskinmekaniker  

Vg2 Arbeidsmaskiner disponerer store og moderne verkstedlokaler som er godt utstyrt med verkstedutstyr og modeller, samt at skolen disponerer ca. 30 anleggsmaskiner og utstyr som elevene får reparere og vedlikeholde.  

Vg2 Arbeidsmaskiner består av: Feilsøking og reparasjon, Dokumentasjon og kvalitet, Prosjekt til fordypning.  Klikk for stort bilde

I fagene feilsøking og reparasjon og dokumentasjon og kvalitet lærer elevene om oppbygging og virkemåte for dieselmotorer, hydrauliske komponenter, elektriske komponenter, bremsesystemer, styresystemer, rammekonstruksjoner samt systematisk vedlikehold på maskiner og utstyr.
Elevene lærer også bruk av moderne diagnostiseringsutstyr for ovenstående utstyr.  

I faget prosjekt til fordypning skal elevene fordype seg i et av fagområdene: Anleggsmaskinmekanikerfaget eller Landbruksmaskinmekaniker.
Dette faget består av noe utplassering i bedrift og resten i skolen.

Elevene velger områder fra læreplanen i vg3 for de forskjellige fagene.

 

Mer informasjon om fagtilbudene kan du finne på vilbli.no

Anleggsavdelingen på Facebook