Vg2 Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for:   kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte bidra til at samfunnets behov for helse - og omsorgstjenester blir ivaretatt bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeidspartnere med andre yrkesgrupper fremme trivsel, fysisk og psykisk helse ivareta brukermedvirkning og pasientrettigheter  

Personlig egnethet, arbeide sjølstendig og i samarbeid med andre er viktig. Programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøving utfyller hverandre og må sees i sammenheng.  

I "Yrkesfaglig fordypning" YFF, får du arbeidsutplassering i bedrift innen helsefagarbeider, fordelt på 2 perioder, med 4 - 6 uker i hver periode.  

Etter vg2 går du ut som lærling i bedrift i 2 år for å få fagbrev. Eller du velger å ta vg3 påbygging for å få studiekompetanse. Studiekompetansen kan du og ta etter at du har tatt fagbrev.

 

Helse og oppvekst på Facebook

Mer informasjon om fagtilbudene kan du finne på vilbli.no