Vg2 Barne- og Ungdomsarbeider

Som barne -  og ungdomsarbeider kan du jobbe i barnehager, barneparker, skoler, fritidsordninger, klubber og kommunale etater. Opplæringa skal gi elevene grunnlag for å velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 - 18 år.  

Av arbeidsområder kan nevnes:

  • Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av  pedagogiske aktiviteter for barn og unge
  • Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
  • Bruk av forming, sang, lek, musikk, litteratur, drama
  • Kommunikasjon
  • Samarbeid med barn, unge, foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere
  • Grensesetting, konfliktløsing
  • Være tydelig voksenmodell

Opplæringa legger vekt på teoretisk og praktisk arbeid.  
I "Yrkesfaglig fordypning " YFF, får du arbeidsplassutplassering i bedrift på 2 perioder, med 4 - 6 uker i hver periode.
Etter vg2 går du ut som lærling i bedrift i 2 år for å få fagbrev. Eller du kan velge Vg3 påbygging for å få studiekompetanse. Studiekompetansen kan du og ta etter at du har fått fagbrev.

 

Helse og oppvekst på Facebook

Mer informasjon om fagtilbudene kan du finne på vilbli.no