Vg1 Helse- og oppvekst

Helse- og oppvekstfag (tidl. Helse - og sosialfag) representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket.  

Opplæringa skal:

  • Utvikle kunnskapene og ferdighetene til elevene innenfor
  • kommunikasjon og samhandling og gi et godt grunnlag
  • for arbeide med mennesker i alle livssituasjoner
  • Medvirke til å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor
  • oppvekst, helse - og sosialtjenesten
  • Gi elevene kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer og arbeidsmiljø
  • Gi elevene kunnskap om og respekt for norsk, samisk, andre kulturer og tradisjoner
  • Gi elevene en plattform for videre yrkesvalg
  • Legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse

Elevene får opplæring i bedrift 1 d/u i faget "Yrkesfaglig fordypning",  YFF.  YFF er arbeidslivserfaring i ønsket bedrift innen helse - og oppvekstfag.  

Fauske vgs kan tilby følgende etter vg1:  
Vg2 helsearbeiderfaget
Vg2 barne - og ungdomsarbeider

 

Helse og oppvekst på Facebook

Mer informasjon om fagtilbudene kan du finne på vilbli.no