Samlinger på Fauske

Oversikt over uke-samlinger for fagskolen på Fauske 2020

Samarbeid med Stjørdal fagskole
Bergverk, Anlegg og Bygglinje
Samlinger N1 (Bergverk, Anlegg og Bygglinje) mandag til onsdag
Uke 8, 12, 18, 22
Samlinger N2 (Bergverk og Anleggslinje) mandag til onsdag
Uke 2, 7, 11, 17, 21 (Eksamen)

 

Samarbeid med Narvik Fagskole
Psykisk helse og rusarbeid
Samling (Kun en fellessamling pr semester)
Uke 7 fra mandag til torsdag
Dagssamlinger (frivillig internettsamling der dere selv avgjør om dere vil møte på skolen, eller sitte hjemme)
26. februar, 17. mars, 29. april, 20. mai, 10. juni

 

Klikk for stort bildestudere sammen