Samlinger på Fauske

Oversikt over uke-samlinger for fagskolen på Fauske 2019

Stjørdal fagskole
Samlinger N1 mandag til onsdag
Uke 36 ,40, 45, 50
Samlinger N2 mandag til onsdag
Uke 35, 39, 44,49

 

Narvik Fagskole
Samling 1 (Kun en fellessamling pr semester)
Uke 38 fra mandag til torsdag
Dagssamlinger 3 pr semester (frivillig internettsamling der de selv avgjør om de vil møte på skolen, eller sitte hjemme)
23/10, 20/11, 11/12

 

Klikk for stort bildestudere sammen