Fagskolen i Fauske

Klikk for stort bildeBergverksfaget

Se også Fagskolen i Fauske på facebook

Høst 2019

Vi har nå samarbeid med både Stjørdal fagskole og Narvik fagskole. 

Stjørdal fagskole har som tidligere år to klasser 1. året og 2. året. Det som er nytt av året er at vi også har bygglinje. Det vil si at N1 (førsteåret) består av tre linjer, i samme klasse. Disse linjene er Bergverk, anlegg og bygglinje. 
Andre året består av bergverk og anleggslinje. Grunnen til at vi kan ta flere linjer i samme klasse er fordi vi i all hovedsak har «fellesfagene» matte, norsk ol. Og de fagene er like for alle linjene. 
De går to år her hos oss før de går et år i Stjørdal der de får spesialiseringen innenfor sin linje. Deretter er det 6 måneder i egen bedrift, der de løser en prosjektoppgave.

Hver klasse har 8 samlinger hvert år fordelt med fire før jul og fire etter jul. 2. året har i tillegg en eksamenssamling i mai. (LØM eksamen, Ledelse, økonomi og markedsføring)
I tillegg til de lærerne som kommer fra Fauske vgs har vi lærere fra Stjørdal som kommer hit og underviser, samt tre privatpersoner fra næringslivet som underviser hos oss.

Vi har i tillegg fått til et samarbeid med Narvik fagskole innenfor Helse, sosial og oppvekstfag der vi er studiested innenfor Psykisk helse og rusarbeid. Dette studiet er også 2 årig nettbasert, men er organisert noe annerledes enn Stjørdal. Hvert semester starter med en firedagers samling her på Fauske, for deretter å ha tre enkeltdager i løpet av semesteret, der studenten kobler seg opp til læreren via nett.

 

Nytt tilbud 2019

Fagskolen i Fauske utvider tilbudet og har fra høsten 2019 også bygg i sin portefølje.
Fagskolen i Fauske har i samarbeid med Stjørdal fagskole nå fordypning i bergteknikk, anleggsfaget og bygg. Alle tre fordypningene er nå søkbare i VIGO. 
Trenger du hjelp til å søke?, ta kontakt med Karrieresenteret på Fauske.

Fagskoleingeniør med fordypning bygg og relevant praksis, har kompetanse til å arbeide som entreprenører, byggeledere, oppsynsmenn, kontrollører, kommuneteknikere, i virksomheter som driver med produksjon, vedlikehold, salg og kontroll av alle typer bygg

Fordypningen bygg gir deg opplæring om ­forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Som fagskoleingeniør i bygg vil du kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

Tidligere saker om Fagskolen

Disse skolene tilbyr kurset:
Stjørdal fagskole og Fauske vgs

Informasjon
For de som ønsker nærmere informasjon om dette nye tilbudet så kan de kontakte
Roger Leivseth  epost: roglei@vgs.nfk.no 

mob 482 35 492