Fagskolen Fauske Kontaktinformasjon

Disse skolene tilbyr kurset:

Stjørdal fagskole og Fauske vgs

De som ønsker nærmere informasjon om tilbudet kan kontakte
Sentralbordet på Fauske vgs:
tlf. 75652000 
e-post: post.fauske@vgs.nfk.no
eller
Roger Leivseth 
epost: roglei@vgs.nfk.no 
mobil: 482 35 492