7. Hvordan kan jeg klage på opptak

Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med Lov om fagskoleutdanning § 7 og Forvaltningsloven. 

Klage må fremsettes skriftlig og det må fremgå av klagen på hvilket grunnlag man klager (faglig eller formelt).

Dersom klagen gjelder poengberegning/grunnlag for opptak, vil opptakskontoret sende klagen videre til respektiv skole som vil behandle den og gi deg tilbakemelding på resultatet av klagebehandlingen.

 

Klage sendes til:

Stjørdal fagskole

Postboks 254

7501 Stjørdal