5. Hvilke opptakskrav stilles

  

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig heltids, eller 3.5 års samlingsbasert fagskole er:
 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.
  2. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetansevurderingen må gjennomføres i søkerens hjemfylke iht. opplæringsloven. Søkere uten godkjent fag- eller svennebrev kan søke om inntak på grunnlag av følgende kompetanse:
    Minst 5 års relevant praksis, og realkompetanse tilsvarende VG1 og VG2.

 

Søkere med utenlandsk utdanning.

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VK1/VG2) i yrkesfaglige studieretninger, samt dokumentere faglig kompetanse likeverdig med et norsk fag- og svennebrev.

 

Poengberegning og rangering.

Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres.

  • Det generelle grunnlag for opptak 1 - 3, 100 poeng
  • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VK1/VG2 og tverrfaglig eksamen
  • Praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng pr måned
  • Fartstid (tid ombord), 1 poeng pr måned
  • Fagprøve med "bestått meget godt", 25 poeng
  • Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng.