3. Hvilken dokumentasjon trenger jeg til søknaden

 

Husk: Alle innsendte kopier må være bekreftet.

 

 1. Utdanning/kurs.

  Dersom du søker med fagbrev som bakgrunn:

  Kopi av vitnemål, på VG2-nivå
  Kopi av kompetansebevis/fagbrev innen fagretning (+ evt. andre fagbrev, som gir tilleggspoeng)
  Kopi av lærekontrakt innen fagretningen (kun dersom du ennå ikke har tatt fagbrevet)
  Dokumentasjon av allmenne fag på VK1-nivå (for søkere med fagbrev tidligere enn 1998)

  Søkere til maritime fag:

For å kunne få utstedt vitnemål/sertifikater etter endt utdanning må du kunne dokumentere bestått IMO80, som igjen forutsetter at du har bestått IMO60. Dersom du ikke har bestått IMO60 før skolestart må du selv sørge for å få tatt dette i løpet av studietiden, dette må du selv bekoste.

 

 1. Praksis.

  Dersom du søker med praksis som bakgrunn:

  Kopi av jobbattester som dokumenterer realkompetanse til fagretningen (minimum 5 års praksis)
  Dokumentasjon av allmenne fag på VG2-nivå, eller likeverdig realkompetanse av disse

  Søkere med relevant praksis i tillegg til fagbrev:

Kopi av jobbattester/fartstid som er relevante for fagretningen du søker deg til (gir tilleggs poeng i tillegg til fagbrevet)

            Fagbrev som kvalifiserer for inntak til fagretning for bygg og anlegg med fordypning bergteknikk er:

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Asfaltfaget
 • Betongfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Laboratoriefaget
 • Steinfaget - særløp
 • Vei- og anleggsfaget..