10. Kan jeg søke stipend og lån fra Lånekassen

Ja, studietilbudet oppfyller kravene fra Lånekassen. 

Alle søknader om støtte fra Lånekassen gjøres på nett.

Se http://www.lanekassen.no/