Visjon og verdier for Fauske vgs

 

VISJON:

FELLES INNSATS – GODE RESULTATER

Fauske videregående skoles verdier for elever og personalet:

 

INKLUDERENDE:

Å være inkluderende innebærer at alle ansatte og elever skal være vennlige og hjelpsomme, positive og imøtekommende ovenfor hverandre. Hver og en må delta i utarbeiding av skolens ulike planer, ta medansvar og invitere til samarbeid og ta ansvar for resultatene.

 

RESPEKT:

Respekt som verdi fordrer at vi skal være lojale og følge regler og føringer som vi har bestemt i felleskap. Vi skal også verdsette forskjeller og mangfold, og ha respekt for hverandres egenart og meninger; alle skal føle seg sett og føle at de blir lyttet til. Ved Fauske videregående skole vil vi gjøre hverandre gode. Vi skal gi hverandre selvtillit og trygghet ved å fremsnakke hverandre og ha tro på at alle har utviklingsmuligheter.

 

NYSKAPENDE:

Fauske videregående skole ønsker å være nyskapende. Dette gjør vi ved å søke nye samarbeidspartnere, være interesserte og åpne for nye muligheter og ideer, og hente inspirasjon og kunnskap også utenfor skolesamfunnet.

Vi må også være endringsvillige, tørre å prøve noe nytt og tåle å mislykkes.