Fakturaadresse for Fauske vgs

For at faktura skal bli behandlet rett og så fort som mulig er det viktig at alle benytter riktig fakturaadresse.

Nordland Fylkeskommune

Fauske videregående skole

Fakturamottak

8048  BODØ

Faktura skal være i EHF-format (Elektronisk faktura) Vårt organisasjonsnummer og eFakturaadresse er 964 982 953

Nordland fylkeskommune mottar ikke faktura på epost.

Fakturaer skal merkes med 256+initialer (eller navn) på den som gjør innkjøp.

Fakturaadresse er ikke leveringsadresse eller postboksadresse,

Leveringsadresse til Fauske videregående skole er:
Gymnasveien 5, 8207 Fauske for avdeling Vestmyra
Løgavlveien 9 eller Løgavlveien 11, 8208 Fauske for avdeling Søbbesva

For brevpost har vi Postboks 601, 8205 Fauske