Fakturaadresse for Fauske vgs

For at faktura skal bli behandlet rett og så fort som mulig er det viktig at alle benytter riktig fakturaadresse.

Nordland Fylkeskommune

Fauske videregående skole

Fakturamottak

8048  BODØ

 

Be alltid om at fakturaer merkes med 256+initialer/navn på den som gjør innkjøp.