Ansattoversikt


Pedagogisk

Ansatte i avdelingen Pedagogisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd
Leder 75 65 21 49 915 39 968
Studieveileder/karriereveileder
Lærer * 913 34 517
Adjunkt m/tilleggsut 913 04 752
Adjunkt
Elevinspektør
OT- koordinator/ veileder, rådgiver yrkesfag Saltdal vgs. Adjunkt Fauske vgs. 75 65 23 15 951 79 945
Adjunkt m/tilleggsut 906 53 902
Avd. leder Landslinje Fauske vgs. 75 65 20 54 906 03 970
Adjunkt m/tilleggsut 472 49 146
Adjunkt m/tilleggsut 416 79 990
Adjunkt m/tilleggsut 481 16 385
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 08 481 12 300
Lærer * 481 42 180
Adjunkt m/tilleggsut 470 32 647
Adjunkt 970 68 639
Lærer 908 21 930
leder/karriereveileder 75 65 20 69 917 76 107
Lektor m/tilleggsutd 952 39 274
Lektor 934 59 965
Skolerådgiver 997 35 162
Rådgiver 916 97 336
lektor m/tillegg 977 12 803
Adjunkt m/tilleggsut 971 31 631
Lektor 975 20 814
Adjunkt 75 65 20 37 75 65 20 37
Anleggsplanlegger 75 65 20 56 918 35 373
Adjunkt m/ opprykk 928 95 346
Adjunkt m/tilleggsut 996 23 471
Adjunkt 75 65 20 21
Lektor
Lærer *
Rektor 482 72 231
Avdelingsleder 916 83 442
lærer 959 46 346
Adjunkt m/tilleggsut 900 10 696
Lærer 416 95 469
Koordinator 75 65 21 41 482 35 492
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut 402 19 005
Adjunkt 486 06 403
Adjunkt m/tilleggsut 472 37 084
Lærer
Avdelingsleder 75 65 20 33 900 53 186
Lektor med tilleggsutdanning 901 85 599
Adjunkt m/tilleggsut 480 20 228
Adjunkt m/tilleggsut 917 77 353
Adjunkt 916 99 494
Lektor m/tilleggsutd 991 59 929
Adjunkt m/tilleggsut
Karriereveileder 75 65 20 26 468 09 110
Adjunkt 480 25 004
Lærer * 952 12 720
Adjunkt 977 20 778
Adjunkt m/tilleggsut 959 28 240
Adjunkt 905 95 553
OT- koordinator / adjunkt 75 65 23 18 995 86 106
Adjunkt med opprykk 957 27 791
Adjunkt 906 83 721
Lærer *
Lærer *
Adjunkt 915 59 563
Adjunkt m/tilleggsut 901 60 507
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd 454 21 253
Lektor m/tilleggsutd 918 89 047
Adjunkt m/ tilleggsutd 918 38 709
Lærer * 917 61 245
Adjunkt m/tilleggsut 408 80 048
Lærer
Leder
Lektor m/tilleggsutd 907 29 628
Adjunkt m/tilleggsut 482 21 183
Kvalitetsleder og lærer 75 65 21 28 905 83 261
Avdelingsleder 75 65 20 22
Lektor m/tilleggsutd 974 21 778
Adjunkt med opprykk 971 44 376
Adjunkt 75 65 21 45 954 03 505
Adjunkt 916 20 453
Lærer * 958 93 896
ped.psyk. rådgiver 917 16 566
Adjunkt m/tilleggsut 952 15 248
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 27 994 17 508
Adjunkt 481 06 583
Enheetsleder 909 13 970
Lektor med tilleggsutdanning
Adjunkt m/tillegg 934 47 277
Lærer * 941 90 069
Adjunkt 480 24 277
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 977 74 571
Adjunkt m/tilleggsut 907 76 186
Lektor m/tilleggsutd 471 56 326