Ansattoversikt


Pedagogisk

Ansatte i avdelingen Pedagogisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd
Leder 75 65 21 49 915 39 968
Studieveileder/karriereveileder 950 43 381
Avdelingsleder 909 19 010
Lærer * 913 34 517
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 29 979 81 066
Adjunkt m/tilleggsut 913 04 752
Adjunkt
Lærer
Programfag HO 75 65 21 28 951 79 945

Adjunkt

Vestmyra - HO OT-medarbeider

Ot- koordinator/ veileder, rådgiver yrkesfag Saltdal vgs. Adjunkt Fauske vgs. 951 79 945
Adjunkt m/tilleggsut 906 53 902
Avd. leder Landslinje Fauske vgs. 75 65 20 54 906 03 970
Leder 75 65 20 10 482 49 501
Adjunkt m/tilleggsut 416 79 990
Adjunkt m/tilleggsut 481 16 385
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 08 481 12 300
Avdelingsleder 75 65 20 22 951 58 022
Lærer * 481 42 180
Adjunkt m/tilleggsut 470 32 647
Adjunkt 970 68 639
Lærer 908 21 930
leder/karriereveileder 75 65 20 69 917 76 107
Programfag BA 75 65 20 78 909 41 219

Adjunkt

Vestmyra - BA

Lektor m/tilleggsutd 952 39 274
Lærer 971 44 753
Lektor 934 59 965
Skolerådgiver 997 35 162
Rådgiver 916 97 336
lektor m/tillegg 977 12 803
Adjunkt m/tilleggsut 971 31 631
Lektor 975 20 814
Adjunkt 959 34 231
Anleggsplanlegger 75 65 20 56 918 35 373
Fellesfag, Språk, Rådgiver 75 65 20 18 992 37 774

Adjunkt m/tillegg

Vestmyra - HO

rådgiver 75 65 20 18
Adjunkt m/ opprykk 928 95 346
Lektor 911 02 208
Ass. rektor / studierektor 482 72 231
Avdelingsleder 916 83 442
lærer 959 46 346
Adjunkt m/tilleggsut 952 28 533
Lærer 416 95 469
Koordinator 75 65 21 41 482 35 492
Adjunkt
Kontaktlærer HO1 Helse og oppvekst 402 19 005

Adjunkt

HO - Vestmyra

Adjunkt m/tilleggsut 402 19 005
Adjunkt 486 06 403
Lektor m/tilleggsutd 970 92 846
Lærer 997 08 217
Adjunkt m/tilleggsut 472 37 084
Rektor 75 65 20 02 995 53 496
Lærer
Lærer
Lektor med tilleggsutdanning 901 85 598
Rådgiver 75 65 21 45 954 03 505
Adjunkt m/tilleggsut 480 20 228
Adjunkt m/tilleggsut 917 77 353
Adjunkt m/tilleggsut 906 66 450
Adjunkt 916 99 494
Lektor m/tilleggsutd 991 59 929
Karriereveileder 75 65 20 26 468 09 110
Adjunkt 480 25 004
Fellesfag 75 65 20 37 952 12 720

Vestmyra/Søbbesva

Adjunkt 977 20 778
Adjunkt m/tilleggsut 959 28 240
Adjunkt 905 95 553
OT- koordinator / adjunkt 75 65 23 18 995 86 106
Adjunkt med opprykk 957 27 791
Adjunkt 906 83 721
Lærer *
Lærer *
Adjunkt 915 59 563
Programfag TIP 75 65 20 80 901 60 507

Adjunkt m/tillegg

Vestmyra - TIP

Adjunkt m/tilleggsut 901 60 507
Adjunkt m/tilleggsut 468 53 004
Lektor m/tilleggsutd 454 21 253
Lektor m/tilleggsutd 918 89 047
Adjunkt m/ tilleggsutd 918 38 709
Lektor m/tilleggsutd 979 78 220
Adjunkt m/tilleggsut 408 80 048
Lærer 480 43 788
Leder
Realfag 907 29 628

Lektor m/opprykk

Vestmyra - ST

Lektor m/tilleggsutd 907 29 628
Adjunkt m/tilleggsut 482 21 183
Elevassistent 473 64 183
Kvalitetsleder og lærer 75 65 21 28 905 83 261
Adjunkt 991 65 824
Lektor m/tilleggsutd 974 21 778
Adjunkt med opprykk 971 44 376
Adjunkt 916 20 453
Lærer * 958 93 896
Programfag IKT 75 65 20 27 958 93 896

IKT-servicefag

ped.psyk. rådgiver 917 16 566
Adjunkt m/tilleggsut 952 15 248
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 27 994 17 508
Adjunkt 481 06 583
Enheetsleder 909 13 970
Adjunkt m/tillegg 934 47 277
Lærer * 941 90 069
Adjunkt 480 24 277
Adjunkt m/tilleggsut 977 74 571
Adjunkt m/tilleggsut 907 76 186
Lektor m/tilleggsutd 471 56 326