Ansattoversikt


Pedagogisk

Ansatte i avdelingen Pedagogisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 21 24
Karriereveileder 75 65 21 43 950 43 381
Unni Bentsen
Lærer * 75 65 21 09 913 34 517
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 83 913 04 752
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 49
Lærer * 75 65 05 33
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 22 35 975 68 229
Ketil Andre Bordewich
Elevinspektør 75 65 20 10 900 77 348
OT- koordinator.Rådgiver yrkesfag Saltdal vgs. Adjunkt Fauske vgs. 75 65 20 50 951 79 945
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 21 22 906 53 902
Lektor m/tilleggsutd - Seksjonsleder for fremmedspråk 75 65 59 21 959 96 749
Lektor m/tilleggsutd 75 65 05 18
Avd. leder Landslinje Fauske vgs. 75 65 20 54 906 03 970
Lærer 75 65 05 59
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 33 472 49 146
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 29 416 79 990
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 05 481 16 385
Lærer * 75 65 20 70 481 42 180
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 17 470 32 647
Lektor 75 65 05 77
Adjunkt 75 65 21 36 970 68 639
Lærer 75 65 21 07 908 21 930
leder/karriereveileder 75 65 20 69 917 76 107
Lektor m/tilleggsutd 75 65 20 64 952 39 274
Lektor 75 65 21 18 934 59 965
Skolerådgiver 75 65 20 42 997 35 162
Rådgiver 75 65 21 51 916 97 336
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 35
Lektor 75 65 21 12 975 20 814
Adjunkt 75 65 20 46 75 65 20 37
Lektor med tilleggsutdanning, Elevrådskontakt 75 65 22 37 930 89 876
Adjunkt m/ opprykk 75 65 21 34 928 95 346
Adjunkt 75 65 21 32
Lærer * 75 65 09 58 977 44 708
Lærer * 75 65 21 04
Rektor 75 65 20 02 482 72 231
Avdelingsleder 75 65 20 34 916 83 442
Adjunkt m/tilleggsut Anleggsteknikk - Fauske vgs 75 65 21 11 959 46 346
Yrkesfaglærer 75 65 21 03
Lærer 75 65 21 47 416 95 469
Lærer * 75 65 06 87
Koordinator 75 65 21 41 482 35 492
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 27 402 19 005
Adjunkt 75 65 20 21 486 06 403
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 78 472 37 084
Lærer 75 65 21 00
Avdelingsleder 75 65 20 33 900 53 186
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 21 21 901 85 599
Helsesøster 482 68 302
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 58 480 20 228
Adjunkt 75 65 21 02 916 99 494
Lektor m/tilleggsutd 75 65 20 66 991 59 929
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 19 926 68 775
Karriereveileder 75 65 20 26 468 09 110
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 74 480 25 004
Lærer * 75 65 20 45 952 12 720
Adjunkt 75 65 20 77 977 20 778
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 84 959 28 240
Adjunkt 75 65 21 40 905 95 553
OT- koordinator /formidlingskoordinator / adjunkt 75 65 20 13 995 86 106
Adjunkt med opprykk 75 65 21 38 957 27 791
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 52 906 83 721
Lektor m/tilleggsutd 75 65 21 26
Adjunkt 75 65 20 81 913 18 525
Adjunkt 75 65 21 10 915 59 563
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 80 901 60 507
Lærer i fremmedspråk og realfag ST / Veileder i realfag Nettskolen i Nordland 75 65 23 67 482 17 492
Lektor m/tilleggsutd 75 65 20 63 454 21 253
Adjunkt m/ tilleggsutd 75 65 21 23 918 38 709
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 48 408 80 048
Lærer * 75 65 20 29 945 27 247
Planinspektør 75 65 20 04 907 34 703
Lektor m/tilleggsutd 75 65 20 62 907 29 628
Kvalitetsleder og lærer 75 65 21 28 905 83 261
Avdelingsleder 75 65 20 22 991 65 824
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 21 37 974 21 778
Lærer * 75 65 21 57
Adjunkt 75 65 21 45 954 03 505
Adjunkt 75 65 21 31 916 20 453
Lærer * 75 65 20 27 958 93 896
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 31 952 15 248
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 20 14 994 17 508
Adjunkt 75 65 20 37 481 06 583
Enhetsleder 75 65 20 73 909 13 970
Adjunkt m/tillegg 75 65 20 38 934 47 277
Skolerådgiver 75 65 20 18 480 24 277
Lektor m/tilleggsutd 75 65 21 20
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 15 907 76 186