Ansattoversikt


Fauske videregående skole - Elevtjenester - Fauske videregående

Ansatte i avdelingen Elevtjenester - Fauske videregående
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøtjenesten 75652151/75652015 994 00 264
OT- medarbeider 75 65 21 28 951 79 945
Elevassistent 992 69 375
Helsesøster 75652017/75652151 482 68 302
OT-koordinator for Indre Salten 75 65 20 13 918 79 143
PPT-rådgiver 75 65 20 20 917 16 566
Miljøarbeider/elevassistent
PPT-rådgiver 75 65 20 19 992 51 763