Ansattoversikt


Ledelse og administrasjon

Ansatte i avdelingen Ledelse og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontorfagarbeider 75 65 20 08
Elevinspektør
Avd. leder Landslinje Fauske vgs. 75 65 20 54 906 03 970
Avdelingsleder 75 65 20 22 951 58 022
Konsulent 75 65 20 32
Sekretær 75 65 20 28 996 37 530
Ass. rektor / studierektor 482 72 231
Avdelingsleder 916 83 442
Kontorleder 75 65 20 05 907 74 153
Rektor 75 65 20 02 995 53 496
Avdelingsleder 75 65 20 33 900 53 186
Konsulent 75 65 20 06
Leder
Kvalitetsleder og lærer 75 65 21 28 905 83 261
Avdelingsleder 75 65 20 22
Sekretær 75 65 20 00 481 42 483
Eksamen/dokumentasjon 75 65 20 09 958 75 820
Enheetsleder 909 13 970