Ansattoversikt


Ledelse og administrasjon

Ansatte i avdelingen Ledelse og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Elevinspektør 75 65 20 10
Avd. leder Landslinje Fauske vgs. 75 65 20 54 906 03 970
Rektor 75 65 20 02 482 72 231
Avdelingsleder 75 65 20 34 916 83 442
Avdelingsleder 75 65 20 33 900 53 186
Leder 75 65 20 04
Kvalitetsleder og lærer 75 65 21 28 905 83 261
Avdelingsleder 75 65 20 22
Enheetsleder 75 65 20 73 909 13 970