Ansattoversikt


Ledelse og administrasjon

Ansatte i avdelingen Ledelse og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Elevinspektør 75 65 20 10 900 77 348
Avd. leder Landslinje Fauske vgs. 75 65 20 54 906 03 970
Lektor 75 65 21 12 975 20 814
Rektor 75 65 20 02 482 72 231
Avdelingsleder 75 65 20 34 916 83 442
Avdelingsleder 75 65 20 33 900 53 186
Ped.psyk.rådgiver 75 65 11 81 971 15 441
Planinspektør 75 65 20 04 907 34 703
Avdelingsleder 75 65 20 22 991 65 824
Avdelingsleder 75 65 20 73