Ansattoversikt


Fauske videregående skole - Ledelsen - Fauske vgs

Ansatte i avdelingen Ledelsen - Fauske vgs
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.leder Studiespesialisering 75 65 20 33 909 19 010
Avd.leder Anlegg 75 65 20 54 906 03 970
Inspektør Spes.ped 75 65 20 10 482 49 501
Avd.leder HO og IKT 75 65 20 22 951 58 022
Ass.Rektor 75 65 20 03 482 72 231
Avd.leder Idrettsfag 75 65 20 34 916 83 442
Rektor 75 65 20 02 995 53 496
Planinspektør 75 65 20 04 907 34 703
KS-leder 75 65 20 14 905 83 261
Avd.leder BA, RM, TIP 75 65 20 73 909 13 970