Ansattoversikt


Ledelse og administrasjon

Ansatte i avdelingen Ledelse og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Elevinspektør
Avd. leder Landslinje Fauske vgs. 75 65 20 54 906 03 970
Rektor 482 72 231
Avdelingsleder 916 83 442
Avdelingsleder 75 65 20 33 900 53 186
Leder
Kvalitetsleder og lærer 75 65 21 28 905 83 261
Avdelingsleder 75 65 20 22
Enheetsleder 909 13 970