Ansattoversikt


Fauske videregående skole - Karriere Salten Opus - Fauske videregående skole

Ansatte i avdelingen Karriere Salten Opus - Fauske videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer VO 75 65 20 26 950 43 381

Adjunkt m/tillegg

Studieveileder OPUS

Avd.leder Karrieresenter 75 65 20 69 917 76 107

Avd.leder Karrieresenter

Fengselskoordinator 482 35 492

Karriereveileder 75 65 21 45 954 03 505

Adjunkt m/tillegg

Karrieresenteret

Karriereveileder