Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Renholder 941 64 143
Lærling 407 26 874
Vaktmester 416 37 754
Pensjonistlønn 959 16 332
Renholdsleder 906 23 847
Driftsleder 75 65 20 65 952 10 946
Renholdsoperatør 954 43 836
Renholder 482 06 157
Renholdsoperatør 995 45 918
Vaktmester 995 07 389
Renholder 980 91 036
Vaktmester/Byggdrifter 482 25 752