Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Renholder 941 64 143
Lærling 407 26 874
Fagarbeider 416 37 754
Renholder
Driftsleder 75 65 20 65 952 10 946
Ass. rektor / studierektor 482 72 231
Renholdsoperatør 954 43 836
Renholder 482 06 157
Renholdsoperatør 995 45 918
Fagarbeider 995 07 389
Vaktmester/Byggdrifter 482 25 752