Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 75 65 20 91
Vaktmester 75 65 20 35 416 37 754
Pensjonistlønn 959 16 332
renholdsleder 75 65 20 24 906 23 847
Driftsleder 75 65 20 65 952 10 946
Renholdsoperatør 75 65 20 90 954 43 836
Renholder 75 65 20 94 482 06 157
Renholdsoperatør n/a 995 45 918
Vaktmester 75 65 20 75 995 07 389
Renholder 75 65 20 95 980 91 036