Særskilt tilrettelagt opplæring

Klikk for stort bildeFauske videregående skole har en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Elevene tas inn på særskilt grunnlag og får undervisning etter individuelle opplæringsplaner. 

Grunnstammen i tilbudet er «STO-basen»; denne er særlig tilrettelagt for elever med ulike funksjonshemminger, hvor HC-tilpassede lokaliteter er med på å gjøre hverdagen bedre for elever på dette tilbudet.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Tilbudet fokuserer på å skape trivsel, mestring og trygghet. Tilbudet skal samtidig bidra til at den enkelte er best mulig forberedt på hverdag og arbeidsliv som kommer etter endt skolegang.

Opplæringstilbudet er for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering, og som har behov for særskilt tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser.

Elevene våre kommer fra Indre Salten.

Elevene kan ha generelle, sammensatte eller spesifikke lærevansker og behov for opplæring i grupper med redusert elevtall. Opplæringen er rettet mot daglige gjøremål og arbeidstrening som forbereder til et varig tilrettelagt arbeid.

Skolen samarbeider tett med de instanser og tjenester som hver enkelt bruker måtte trenge. 

ARBEIDSTRENING

Utplassering i bedrift og arbeidstrening er en del av det tilbudet kan bestå av. Her forberedes fremtidig arbeid gjennom samarbeid med elev, foresatte, støttetjenester og fremtidig arbeidsplass.

Klikk for stort bilde

Skolen har oppgaver internt som arbeidstrening, men samarbeider også med andre aktører i forhold til varig tilrettelagte arbeidsplasser. Hjelpemiddelsentralen bidra til å løse utfordringer knyttet til ulike former for hjelpemidler som er nødvendig på elevens fremtidige arbeidsplass.

Klikk for stort bilde

MÅLSETTING:

  • Gi eleven et godt grunnlag for et fremtidig yrkesliv
  • Styrke elevens sosiale ferdigheter
  • Gi eleven et godt faglig grunnlag
  • Gi praktisk arbeidserfaring på skole og i utplassering i bedrifter

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om hva Fauske vgs kan tilby på denne avdelingen.

Kontaktpersoner:

  • Atle Borøy, elevinspektør Fauske vgs. Tlf 756 52010
  • Anna Olsen, kontaktlærer for STO-basen, tlf 756 52000