"Karriere Salten" på Fauske

Klikk for stort bildeFauske sentrum Erik Veigård

Fylkesrådet gir Fauske videregående skole et tilskudd på kr 300 000,- til gjennomføring av første år av prosjektet «Karriere Salten». Prosjektet har som mål å skape en helhetlig tjeneste i regionen for karriereveiledning. 

- Kontakt med arbeidslivet har avdekket et behov for en helhetlig tjeneste som kartlegger og ivaretar både næringsliv og framtidige behov i arbeidslivet. Unge uten fullført utdanning og arbeidsledige i regionen har også behov for motivasjon, kompetansekartlegging og kompetansepåfyll, sier fylkesråd for utdanning Grete Bang (Ap).

Portrett av fylkesråd Grete Bang - Klikk for stort bildeFylkesråd Grete Bang

Fauske videregående skoles tilbud til voksne består i dag av fem enheter; Karrieresenter, Opus, Studieverksted, Fengselsundervisning og Fagskole. Gjennom prosjektet samordnes alle enhetene til «Karriere Salten».

Felles enhet, samlet fagmiljø

Målsetningen for prosjektet er å skape en felles fylkeskommunal enhet og ett felles fagmiljø, som skal arbeide for strategisk kompetanse- og rekrutteringsarbeid i regionen. Man skal også bistå offentlige og private virksomheter og opplæringskontor i forhold til karriereveiledning, kompetansekartlegging og formidling til aktuelle opplæringsaktører.

 

Samordning

- I prosjektet skal man sørge for kompetanseheving i samsvar med behovet til arbeidslivet og den enkelte. Å bidra til kompetansemegling for videregående opplæring vil sikre at arbeidslivet i større grad får dekket sine behov for kompetanse, og samtidig får mulighet til å se hvilke kompetansetilbud som tilbys, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

Klikk for stort bildeFylkesråd Arve Knutsen Bjørn Leirvik Under forutsetning av at tildelingene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettholdes på nåværende nivå og at prosjektet har tilfredsstillende framdrift, stiller fylkesrådet i utsikt å ville bidra med midler også til gjennomføring av også i 2016 og 2017.