Vg2 Helsefagarbeider

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for:   kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte bidra til at samfunnets behov for helse - og omsorgstjenester blir ivaretatt bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeidspartnere med andre yrkesgrupper fremme trivsel, fysisk og psykisk helse ivareta brukermedvirkning og pasientrettigheter  

Personlig egnethet, arbeide sjølstendig og i samarbeid med andre er viktig. Programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøving utfyller hverandre og må sees i sammenheng.  

I "prosjekt til fordyping" PTF, får du arbeidsutplassering i bedrift innen helsefagarbeider, fordelt på 2 perioder, med 4 - 6 uker i hver periode.  

Etter vg2 går du ut som lærling i bedrift i 2 år for å få fagbrev. Eller du velger å ta vg3 påbygging for å få studiekompetanse. Studiekompetansen kan du og ta etter at du har tatt fagbrev.

 

Helse og oppvekst på Facebook

Mer informasjon om fagtilbudene kan du finne på vilbli.no

Fant du det du lette etter?