Vg2 Barne- og Ungdomsarbeider

Som barne -  og ungdomsarbeider kan du jobbe i barnehager, barneparker, skoler, fritidsordninger, klubber og kommunale etater. Opplæringa skal gi elevene grunnlag for å velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 - 18 år.  

Av arbeidsområder kan nevnes:

  • Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av  pedagogiske aktiviteter for barn og unge
  • Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
  • Bruk av forming, sang, lek, musikk, litteratur, drama
  • Kommunikasjon
  • Samarbeid med barn, unge, foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere
  • Grensesetting, konfliktløsing
  • Være tydelig voksenmodell

Opplæringa legger vekt på teoretisk og praktisk arbeid.  
I " prosjekt til fordyping" PTF, får du arbeidsplassutplassering i bedrift på 2 perioder, med 4 - 6 uker i hver periode.
Etter vg2 går du ut som lærling i bedrift i 2 år for å få fagbrev. Eller du kan velge Vg3 påbygging for å få studiekompetanse. Studiekompetansen kan du og ta etter at du har fått fagbrev.

 

Helse og oppvekst på Facebook

Mer informasjon om fagtilbudene kan du finne på vilbli.no

Fant du det du lette etter?