Som barne -  og ungdomsarbeider kan du jobbe i barnehager, barneparker, skoler, fritidsordninger, klubber og kommunale etater. Opplæringa skal gi elevene grunnlag for å velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 - 18 år.  

Helse- og oppvekstfag (tidl. Helse - og sosialfag) representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket.