Fauske videregående skole sammen med Stjørdal fagskole søker nå NOKUT om å få starte opp med fagskoleutdanning innenfor bergverksfaget på Fauske.
Tilbudet blir samlingsbasert og undervisningen vil foregå på Fauske videregående skole.
Det er planlagt og sette opp et forkurs før oppstart høsten 2013.