Vg2 Byggteknikk

Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, og bidrar til å skape og bevare store samfunnsverdier.

Programfagene skal medvirke til å utvikle gode bo- og arbeidsmiljøer, som tilfredsstiller samfunnets krav til bygninger, anlegg og konstruksjoner. Videre skal programfagene bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere som kan stimulere til økt verdiskaping og sikre trygge og miljøvennlige boforhold som skal bidra til å ivareta bærekraftig utvikling.
Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap i flerkulturelt perspektiv. Videre skal tverrfaglig samarbeid og praktisk arbeid være sentralt i opplæringen. Å bruke ulike læringsarenaer og samarbeide med det lokale næringslivet kan legge til rette for å utviklende arbeidsprosesser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.   

Skal du bli tømrer, murer, betongarbeider eller stillasarbeider går du her.

 

Byggfag på Facebook

Mer informasjon om fagtilbudene kan du finne på vilbli.no