Vg1 Bygg- og Anleggsteknikk

Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.  

Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.  

Fauske kan du ta videreutdanning i:

  • Rørleggerfaget
  • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
  • Taktekkerfaget
  • Tømrerfaget
  • Murerfaget
  • Betongarbeider
  • Stillasbygger
  • Anleggsfaget
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Fjellarbeidsfaget

Byggfag på Facebook

Mer informasjon om fagtilbudene kan du finne på vilbli.no