Skal du bli rørlegger, blikkenslager eller taktekker går du her.

Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, og bidrar til å skape og bevare store samfunnsverdier.

For å komme inn på Vg2 Anleggsteknikk må man gå Vg1 Bygg- og anleggsteknikk eller Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP).