Du er her:

Eksamen

Klikk for stort bilde 

Det er nå endelig avklart at også vårens muntlig, muntlig-praktiske og praktiske eleveksamener er avlyst.

Det fører til at all oppmerksomhet rettes mot standpunktkarakteren som nå kan settes så sent som mulig før skoleslutt.

Dere elever må gjøre alt hva dere kan av skolearbeid, slik at vurderingsgrunnlaget i alle fag blir best mulig. Send inn innleveringer innen frister som settes, delta på skypeprøver, møt opp på skolen til avtalte prøver osv.

Har dere behov for noe ekstra hjelp gir dere beskjed om det. Det er også mulighet for å individuelt komme innom skolen for å få veiledning eller avlegge prøver.