Fagskolen på Fauske

Fagskolen for berg- og anleggsfag har startet opp med to nye klasser i høst.

Det er 5. året på rad vi har dette skoletilbudet på Fauske.
Også i år har det vært stor interesse for dette studietilbudet som holder til på Fauske videregående skole.  

På grunn av de store utbyggingene innen samferdsel i landsdelen vår tar vi i år inn studenter både fra anleggs- og bergverksfaget.
Årets inntak er fordelt på 10 studenter ved anlegg, og 8 studenter på bergfag.
På første studiesamlingen blir det vanligvis lagt inn et bedriftsbesøk. I år hadde vi klart å få til en avtale både med Statens vegvesen om befaring på Hålogalandsbrua, og omvisning ved UiT/Norges arktiske universitet i Narvik.

FagskoleFauske_H17_1 - Klikk for stort bilde

 

Prosjektleder Hans Jack Arntzen og Tor Ankjell leder av Fauske fagskole gir informasjon før vandring ute på brua. Hålogalandsbrua knytter regionen tettere sammen. Ved å bygge Hålogalandsbrua rett over Rombaken blir E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med ca.15-20 minutter.

FagskoleFauske_H17_2 - Klikk for stort bilde

Klar for befaring av den totalt 1533 meter lange Hålogalandsbrua som går over Rombaksfjorden mellom Narvik og Øyjord. Brua med sitt hovedspenn på 1145 meter blir den nest lengste hengebrua i Norge etter den 1310 meter Hardangerbrua.

 

FagskoleFauske_H17_3 - Klikk for stort bilde

Viser byggeleder Rune Kristensen orienterer de nye studentene om veg- og bruprosjektet.
I tillegg til Hålogalandsbrua bygges det til sammen 4,9 kilometer ny veg, to mindre tunneler samt at en 1,1 kilometer lang rassikringstunnel i Trældal, nord for Narvik.

 

FagskoleFauske_H17_4 - Klikk for stort bilde

Montering av dekke-elementer på Hålogalandsbrua. Vi ser elementene som har kommet med båt fra Kina blir heist på plass i det 1145 meter lange hovedspennet.
Brudekket består av 30 seksjoner a 40 meter. Totalvekten på brudekket er ca. 7230 tonn. Seilingsprofilet blir 40 meter høgt over en bredde på 200 meter.

 

Når vi var i Narvik besøkte vi også UiT/Norges arktiske universitet.

Her hadde vi avtale med, Boy-Arne Buyle, overingeniør ved institutt for bygg, energi og materialteknologi. Han viste studentene rundt om på universitetet.
Særlig betonglaboratoriet og printeren for 3D-figurering var interessant.

FagskoleFauske_H17_5 - Klikk for stort bilde Bilde viser Boy-Arne Buyle orienterer om utstyret på betonglaboratoriet.

 

 

 

Fagskolen på Fauske.

To årig teknisk fagskole kan gjennomføres på deltid over 3,5 år.

Dette betyr at du kan være i fullt arbeid mens du studerer. Hos oss er deltidsstudiet organisert med 8 tredagers samlinger pr år de tre første årene. Siste halvår av studiet skal studenten gjennomføre et større prosjekt innenfor de tekniske fagene.

På samlingene er det vanlig med undervisning det meste av tiden. I tiden mellom samlingene må du sette av mye tid til å løse oppgaver og studere på egenhånd. Mange av studentene på deltid danner grupper som studerer sammen mellom samlingene.

Interessen for dette samlingsbaserte studietilbudet fra har vært stort fra vi startet opp på Fauske høsten 2013 . Tilbudet er et samarbeid med Stjørdal fagskole.
Det er lagt opp slik at studentene går de to første årene på Fauske og siste året på Stjørdal.

Med en slik ordning kan studenter fra distriktet få et godt tilbud her i Salten som gjør at de kan få et tilbud uten å måtte reise så mye.

For næringslivet betyr det at de kan få tilført kompetanse av studenter som ønsker å kombinerer jobb og skolegang. Uten et slikt tilbudet har det vært problemer for mange å ta etterutdanning.

Tor Ankjell
Leder fagskolen

Fant du det du lette etter?