Nå kan elever søke om støtte fra Lånekassen hvis de har fått en skoleplass og har takket ja til denne plassen.

Personlig arbeidstøy, verneutstyr og nødvendige hjelpemidler

Personlig arbeidstøy, verneutstyr og nødvendige hjelpemidler

Velkommen til nytt skoleår ved Fauske videregående skole, 2020-21

 

Første skoledag for elever er 17. august 2020

På grunn av Korona-epidemien vil årets skolestart bli noe annerledes enn tidligere.
Felles samlinger for VG1 , VG2 og VG3 i auditorie på avd. Vestmya går vi bort fra pga smittevernhensyn.

Elevene skal møte direkte på sitt område, klasserom. Klassekontaktene og avdelingslederne vil ta i mot dere og organisere dette på best mulig måte.

Tidspunktene for oppmøte er de samme som tidligere opplyst, mandag 17.08:
VG1 kl. 09.00
VG2 kl. 10.00
VG3 kl. 11.00

Elever på VG2 Anleggsteknikk, VG2 Arbeidsmaskiner og VG3 Anleggsmaskinmekaniker skal møte direkte på avdelingen på Søbbesva.

Alle øvrige elever møter på avdelingen på Vestmyra.

Vi ber om at du leser gjennom denne informasjonen og gjør ditt foreløpige valg av matematikkløp for kommende skoleår.

Alle elever på program for studiespesialisering/idrettsfag skal lese et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Skolen kan dette skoleåret tilby følgende 2. fremmedspråk:

Tysk, nivå I

Tysk, nivå II

Spansk nivå I

Spansk nivå II