Viktig informasjon, Eksamen og åpning av skolen

Hei, elever, foresatte og ansatte.

Eksamen

Det er nå endelig avklart at også vårens muntlig, muntlig-praktiske og praktiske eleveksamener er avlyst. Det fører til at all oppmerksomhet rettes mot standpunktkarakteren som nå kan settes så sent som mulig før skoleslutt.

Dere elever må gjøre alt hva dere kan av skolearbeid, slik at vurderingsgrunnlaget i alle fag blir best mulig. Send inn innleveringer innen frister som settes, delta på skypeprøver, møt opp på skolen til avtalte prøver osv.

Har dere behov for noe ekstra hjelp gir dere beskjed om det. Det er også mulighet for å individuelt komme innom skolen for å få veiledning eller avlegge prøver.

Privatisteksamen

Det er nå bestemt at alle privatisteksamener våren 20 skal gjennomføres. I utgangspunktet skal planlagt oppsett på datoer og fag følges. Flere av dere elever er oppmeldt til privatisteksamen. Forbered dere godt og møt opp i henhold til den beskjed du har fått. Blir det endringer på tidspunkt får du melding om det.

Det er utarbeidet klare nasjonale smittevernregler for gjennomføring av alle typer eksamener. Disse vil skolen selvfølgelig følge, sannsynligvis enda strengere.

Åpning av skolen fra mandag 27.04 (uke 18)

De videregående skolene kan nå gradvis åpne fra og med mandag 27.04. Åpningen gjelder kun for elever på YF vg2 og vg3. Alle andre programområder fortsetter med opplæring på digitale flater på ubestemt tid.

Vi vil ha en kontrollert åpning hvor vi selvsagt følger de nasjonale retningslinjene for smittevern. Gruppestørrelsene vil bli betydelig mindre enn det regjeringen har gitt rom for.

I uke 18 er det kun elever fra IKT service og samferdsel, Byggteknikk, Arbeidsmaskiner, Anleggsmaskinmekaniker og noen elever fra Anleggsteknikk som får/skal møte på skolen.

Kontaktlærererne har ansvaret for å gi beskjed om hvem som skal møte når tid, varighet og innhold i opplæringen. De har også ansvaret for å gjennomgå smittevernreglene som gjelder på det enkelte programområde.

Det forutsettes at de som møter:

  • Er helt friske, har du symptomer på sykdom skal du ikke møte på skolen
  • Har meget gode hygienevaner og følger smittevernreglene
  • Holder angitte avstander til andre

Vi bor i et fylke som har lite spredning, og utviklingen er særdeles positiv. I det perspektivet må vi alle ta smittevern på alvor i lang tid framover. Skolen har dette som utgangspunkt når gradvis åpning planlegges.

For de som skal begynne på skolen anbefales det å bruke sykkel eller å gå til skolen. Tar du skolebussen følger du anbefalingene om å sette dere på annenhver seterad (hvis mulig).

Lenke til veilederen om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet på Udirs side:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Film om håndvask fra FHI:

https://youtu.be/xN_DEkLTdLI

Med dette ønskes både elever og ansatte lykke til med videre opplæring på digitale flater og i skolen som nå gradvis åpner.

God helg når den kommer!

Mvh

Roger Riise Kristensen

rektor