Formidlingskoordinator

Ordningen med formidlingskoodinator skal bidra til at flest mulig av elevene som søker 
læreplass blir formidlet og får lærekontrakt.

Fant du det du lette etter?