Skolemiljøutvalget

Utvalgets arbeid er knyttet til § 9a i opplæringsloven, og det har et særlig ansvar for å holde seg orientert om elevenes skolemiljø, både det fysiske og det psykososiale miljøet. Utvalget er sammensatt av 4 elever, miljøleder, HMS-koordinator og ass.rektor.

Elevenes brukermedvirkning ble styrket ved tilføyelse av nytt kapittel 9a i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø og skolens forpliktelse til å skape et godt læringsmiljø. Elevene har fått rett til å oppnevne egen skolemiljørepresentant som kan møte i skolens arbeidsmiljøutvalg (AMS) når dette behandler saker som angår elevenes miljø.
Kravene til skolens fysiske miljø er skjerpet ved at loven slår fast at det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som statlige fagmyndigheter til enhver tid anbefaler. Skolen har utarbeidet egne rutiner for oppfølging av §9A. (se tiltaksplan for et godt psykososialt læringsmiljø)

 

Fant du det du lette etter?