Elevråd på Fauske vgs

Elev- og lærlingombudet i Nordland er fylkestingets ombud for videregående opplæring.

Håndbok elevrådskontakten 2016 (PDF, 815 kB)

Elevråd kokebok 2016 (PDF, 980 kB)

Elevrådskontakt for elevrådene/elevrådsstyret er Harold Jensen, mobiltlf. 99 26 9375

Han vil fungere som ”støttekontakt” for elevtillitsvalgte.

 Elevråd og utvalg skoleåret 2017/18:

STYRET ELEVRÅD SØBBESVA

Navn

Telefon

E-post

Andre opplysninger

Snorre Jonassen

    Leder, BA2U

Daniel Bertelsen Johnsen

    Nestleder, BA2R
Ellen Vang Jenssen     Sekretær, BA2T

 

STYRET ELEVRÅD VESTMYRA

Navn

Telefon

E-post

Andre opplysninger

Ann- Heidi J Kyllingmark     Leder, RM2E
Elise Larsen     Nestleder, HO1B
Sofie Alette Lund Johansen     Sekretær, HO2D

 

SKOLEMILJØUTVALG

Navn

Telefon

E-post

Avdeling

Andre opplysninger

Ann- Heidi J Kyllingmark     Vestmyra RM2E
Elise Larsen     Vestmyra HO1B

Snorre Jonassen

    Søbbesva BA2U

Daniel Bertelsen Johnsen

    Søbbesva BA2R

 

AMS-UTVALG

Navn

Telefon

E-post

Avdeling

Andre opplysninger

Tom Anders Olsen     Vestmyra ST2B

Audun Strand

    Søbbesva TP2P

 

KANTINEUTVALG

Navn

Telefon

E-post

Avdeling

Andre opplysninger

Andrea Helland     Vestmyra HO1A

Audun Strand

    Søbbesva TP2P

 

TILLITSVALGTE FAUSKE VGS SKOLEÅRET 2017/18

Søbbesva

 

 

 

BA2R

Daniel Bertelsen Johnsen/Adrian Kåre Rise Kristensen

 

 

BA2S

Trond Johansen/Nichlas Bjerknes

 

 

BA2T

Ellen Vang Jenssen/Hans Andreas Millingsjord

 

 

BA2U

Snorre Jonassen/Stian Stordalsvold

 

 

TI2P

Audun Strand/Marie Hårklau

 

 

ME3P

TilCasper Braseth/Runar Tverrå

 

 

 

 

Vestmyra

 

 

 

HO1A

Andrea Helland/Malin Jensen.

 

 

HO1B

Elise Larsen/Emma Tollånes Fauli

 

 

HO1C

Ida Jørgensen/Charlotte Karlsen.

 

 

 

 

 

 

HO2A

Charlotte Karlsen/Kent Erik Sandell Hansen.

 

 

HO2D

Sofie Alette Lund Johansen/Anette Sofie Hansen

 

 

ST1A

Marte Mangersnes og vara er: Håvard Dragland

 

 

 

 

 

 

ST2A

Karina Hegglund/Sander Villumsen

 

 

ST2B

Tom Anders Olsen Svemo/Marie Adelen Vedal.

 

 

ST3A

Sivert Brekke/Maja Reiss

 

 

ST3B

Frida Pettersen/Silje Lofthus Pettersen

 

 

RM2E

Ann- Heidi J Kyllingmark og vara rep. Er Adam J. Reiss.

 

 

ID2C

Ravn Olsen Jondahl/Camilla-Emilie Hansen

 

 

ID3C

Christine Jensen/Irene Sommerro

 

 

TP1K

Ådne Johan Henriksen /Hans Kristian

 

 

TP1L

Svend-Iver Svendsen Hamran /Lukas Skogvoll

 

 

SS2I

Patrick Andersen/Tor Fritjof Dahl

 

 

BA1F

Henrikke Sonesson /Kristoffer Hagnes

 

 

BA2N/Z

Sander Tobias Jacobsen Ellingsen/Thomas A. Myrbakk

 

 

Fant du det du lette etter?