Elevtjenester på Fauske

Ass. rektor har ansvar for tjenesten i samarbeid med elevinspektør, rådgivere, enhetsledere, miljøtjeneste, skolehelsesøster og PPT.

Alle som jobber med elevsaker har taushetsplikt.

Elever og foreldre kan kontakte disse ved behov

marihøne på blomst

Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdom som ikke har skole- eller lærlingeplass. Dette gjelder både de som ikke har søkt, de som ikke kommer inn, de som avbryter og de som av andre grunner ikke beholder skole eller læreplass.

Oppfølgingstjenesten i Indre Salten omfatter kommunene Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn.

Fant du det du lette etter?