Elevtjenester på Fauske

Elevinspektør har ansvar for tjenestene i samarbeid med rådgivere, enhetsledere, miljøtjeneste, skolehelsesøster, formidlingskoordinatorer, OT og PPT.

Alle som jobber med elevsaker har taushetsplikt.

Elever og foresatte kan kontakte disse ved behov

Fant du det du lette etter?