Skoleskyss

Klikk for stort bildeAlle elever som skal ha skoleskyss må søke om dette. Det kan du gjøre når du har fått svar på opptak. Logg deg inn på https://minskyss.nfk.no/ for å søke.

Første gang du bruker portalen velger du å registrere deg. I denne portalen kan du også melde tapt kort, oppdatere informasjon og endre adresse. Har du allerede kort og søker i god tid vil kortet være oppdatert til skolestart.

Alle elever som har krav på daglig skyss, får utlevert et elektronisk busskort i begynnelsen av skoleåret, via kontaktlærer eller merkantilt personell. Hvis du hadde busskort i 10. klasse skal det samme kortet brukes på videregående. Kortet er kun gyldig sammen med skolebevis.

Det er elevens eget ansvar å ta vare på kortet hele skoleløpet. Dersom du mister kortet ditt koster det 100 kroner for å få et nytt. Du må også varsle skolens kontor, slik at kortet blir sperra og misbruk avslørt. Kortet er gyldig for 2 reiser per dag og kan ikke benyttes utenom skoleåret.

Se også https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/ for mer informasjon.