Skolerute Fauske vgs

Skolerute 2020-21

Skolestart for elever: 17. august 2020

Høstferie: 7.-9. oktober 2020

Elevfri: 20. november 2020

Siste skoledag før: jul 18. desember 2020

Første skoledag: 4. jan 2021

Vinterferie: 1.-5. mars (uke 9) 2021

Påskeferie: 29. mars-06. april (uke 13) 2021

Elevfri: 14. mai 2021

Pinse: 22.-24. mai 2021

Siste skoledag: 18. juni 2021

 

Viktige hendelser og frister:

August:
Startsamtaler mellom kontaktlærer og elever i løpet av de første ukene.
Elever leverer busskortsøknader, eventuelt andre søknader som fritak i fag osv.
September:
Valg av tillitselever.
Foreldremøter Vg1
Privatistoppmelding høsteksamen. (se annonse i dagspressen)
Oktober:
Milepælmeldinger (mulighet for foreldresamtaler)
November:
Frist for å slutte uten forbruk av ungdomsrett 1. November
Desember:

Høsteksamen for særskilt, utsatt og ny eksamen og for komprimerte kurs.
Halvårsvurdering til jul, karakterer klare til 20.12.
For Vg2 elever på yrkesfag er disse karakterene med på å danne grunnlag ved søknad om læreplass.
Januar:
Privatistoppmelding til våreksamen (se annonse i dagspressen)
Februar:
Søknad om opptak på særskilte vilkår:  1. februar
Foreldremøter for VG1
Mars:
Søknadsfrist for VG2 og for noen utdanningsprogram for VG3:  1. mars
Milepælmeldinger
April:
Søknadsfrist for opptak til universitet, høgskole og maritim fagskole
Privatisteksamen – muntlig starter opp
Mai:
Privatisteksamen skriftlig
Skriftlig eksamen for elever.
Juni:
Skriftlig og muntlig eksamen for elever
Kompetansebevis blir utdelt
Vitnemålene og kompetansebevisene klare ca. 25. juni

Husk klagefristen på 10 dager!