Reservasjon mot publisering av bilder

Klikk for stort bilde

Bilder som tas i skolesammenheng kan bli publisert på nettsiden og facebook.
Dersom noen av dere ønsker å reservere dere mot dette kan dere melde fra med skjemaet nedenfor.

Gruppebilder ønsker vi å kunne bruke uavhengig av dette, men dersom du har innvendinger mot dette også, er det fint om du sier ifra.

Skjema, Reservasjon mot publisering av bilder på nett (DOCX, 73 kB)

 

Utdrag fra datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder på nett:

Publisering av bilder

Når du skal dele bilder eller film på nett, må du forholde deg til både personopplysningsloven og åndsverkloven. I tillegg bør du vurdere om det er etisk riktig å publisere bildene.

Hvis det oppstår en konflikt er det den som har publisert bildene eller filmen som må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig er gitt.

Portrettbilder

Skal du publisere portrettbilder på nett må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer.

Klassebilder er også definert som portrettbilder siden det er personene som er hovedmotivet. Hvis en skole ønsker å publisere klassebilder på sine hjemmesider, kan dette bare gjøres dersom det er innhentet et godkjent samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom elevene er under 15 år.

Samtykke skal hentes inn før offentliggjøringen. Publiserer du familiebilder eller festbilder av omgangskretsen må du derfor ha samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene. Dette gjelder selvsagt uansett om bildene publiseres på en hjemmeside, på en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider.

Situasjonsbilder

Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog eller hendelser som har allmenn interesse.

Når det gjelder bilder av krenkende situasjoner eller mer spesielle anledninger, for eksempel der man ser ventende på et legekontor eller personer i et badeanlegg eller på en strand, bør disse normalt ikke publiseres på Internett uten samtykke.

https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/Bilder-pa-nett/