Ordensreglement

Hele ordensreglementet finner du her.
Last ned dokument

Reglementet gjelder for elever ved alle videregående skoler i Nordland og også for elever ved voksenopplæringa, lærlinger, hospitanter, og andre når opplæringa foregår i skolens regi.
Reglementet gjelder hele skoletida inkludert friminutt,
men ikke i fritimer dersom elevene oppholder seg utafor skolens område.