NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er fylkeskommunenes felles initiativ for digitale læremidler i videregående skole.

Flere fag finnes på http://ndla.no og sidene på denne adressen er åpen for alle og til fri bruk. Fagstoff på NDLA består av fagtekster knyttet opp mot læreplanmål med varierte oppgaver, også interaktive, videoklipp og prosjektoppgaver.
Slike nettbasert læringsressurser gir muligheter for rask oppdatering av faginnhold.
Fagstoffet på NDLA kan også nyttiggjøres gjennom skolens læringsplattform ITs learning.

Slike digitale læringsressurser kan gi økte muligheter for differensiering og tilpasset opplæring, og være mer mangfoldig enn en tradisjonell lærebok.