it'slearning og iSkole

It's learning er den e-læringsplattformen (LMS) som brukes i ved alle videregående skoler i Nordland.
http://www.itslearning.com

iSkole er en internettbasert informasjonsløsning som gjør det mulig for elever og deres foresatte, for elever under 18 år, å hente ut informasjon om timeplan, fravær og faglig utvikling/prøveresultat.
Nærmere informasjon om og opplæring i bruken av disse hjelpeprogram, vil bli gitt etter skolestart.
http://iskole.nfk.no