Dokumentasjon

Enhver som har gjennomgått formell opplæring etter godkjent læreplan, har rett på dokumentasjon for opplæringen. Følgende dokumentasjon/kompetansebevis kan utstedes:

Vitnemål
Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått treårig opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse i fag som ikke har læretid i bedrift.
For å få vitnemål må alle fag og eksamener som kommer til uttrykk på vitnemålet i henhold til læreplan være bestått.

Kompetansebevis
Kompetansebevis blir gitt som en dokumentasjon for videregående opplæring i de tilfellene vilkårene for å få vitnemål eller fag- / svennebrev ikke er oppfylte.
Kompetansebevis blir gitt som dokumentasjon for moduler og fag der det blir gitt standpunktkarakterer og/eller eksamenskarakterer. Kompetansebevis blir også gitt som dokumentasjon for gjennomgått opplæring.

Bekreftelse på gjennomgått utdanning
Elev eller lærling som avslutter kurs, fag eller modul før det er fullført, har rett til bekreftelse på gjennomgått opplæring. Bekreftelsen blir gitt av skolen eller bedriften. De elever som følger individuelle opplæringsplaner (IOP) vil få dokumentasjon for gjennomført opplæring.

Fag-/svennebrev
Utstedes til lærlinger for bestått fag/svenneprøve

Elever som senere oppnår nye karakterer, kan få utstedt ny dokumentasjon.

Bestått/ikke bestått
1- en er ikke bestått
2 - to og høyere er bestått
I fag hvor eleven har avlagt eksamen, er eksamenskarakteren avgjørende for om faget er bestått eller ikke.

Forskriften til opplæringsloven inneholder utfyllende bestemmelser om dokumentasjon.

Vitnemål som gir generell studiekompetanse og som ikke inneholder forbedrede karakterer etter utløpt normal tid, betegnes som ”Førstegangsvitnemål”, dersom opplæringen er fullført i løpet av 3 år, maksimalt 5 år etter gitte regler, fastsatt i § 3-43 i forskriften til opplæringsloven.

Førstegangsvitnemål har betydning ved søknad om opptak til høyere utdanning.

Gebyr for duplikat av vitnemål og kompetansebevis.
Duplikat er utskrift av dokumentasjon du tidligere har mottatt.

Duplikat skal bestilles via fylkeskommunens skjema.

Førstegangsutstedelse av dokumentasjon er gratis og sendes automatisk fra skolen eller fylkeskommunen når din utdanning er fullført. Trenger du dokumentasjon på nytt, kalles dette duplikat. For enkelte utdanningsløp er det også mulig å få dokumentasjon på engelsk. For å utstede duplikat og engelsk dokumentasjon krever vi en avgift, til produksjon av dokumentasjonen.

Frist for å bestille duplikat er 1. juni for vårsemesteret og 1. desember for høstsemesteret.