Ungdomsinformasjon i Nordland

Ungdomsinformasjon i Nordland, UNG info, er et offentlig informasjonskontor for ungdom i Nordland.
Tjenesten har som målsetting å hjelpe ungdom å finne svar på de spørsmål de måtte ha. Kontoret drives av Nordland fylkeskommune. Sentrale områder kontoret kan svare på, kan være om: Utdanning, jobb, bolig, lov og rett, rettigheter, helse, kropp og sjel, utenlandsopphold mm.

Tjenesten er gratis. Web-adressen er www.nfk.no/ung. UNG info kan også kontaktes på
tlf. 75 65 02 85 eller via e-post ung@nfk.no

 
Fant du det du lette etter?