Kontortid Rita Unosen

Fauske vgs – Vestmyra - elevtjenesten

Rita Unosen
Telefon: 756 52018
Mobil: 480 24 277
e-post: rituno@vgs.nfk.no

  • Helse og oppvekst
  • Ikt-servicefag
  • Bygg og anleggsteknikk Vg1
  • Idrettsfag