Kontortid Marit Holiløkk

Fauske vgs - Søbbesva

Marit Holiløkk
Telefon: 756 52151
Mobil: 91697336
e-post: marhol@vgs.nfk.no 

• Bygg og anleggsteknikk Vg2/Vg3

• Teknikk og industriell produksjon Vg2/Vg3

• LandslinjerFelles møtetid  for alt ped. personale med minimum 20% stillingsstørrelse torsdager kl. 14.00-15.40

Timeplanene kan bli endret i løpet av året.