Rådgivere på Fauske vgs

Skolen har 3 rådgivere.

Avd. Søbbesva, Kontor på Bygg 3
Marit Holiløkk, Tlf: 756 52151,  Mobil: 91 69 73 36
e-post: marhol@vgs.nfk.no 

 Utdanningsprogram
   Bygg og anleggsteknikk Vg2/Vg3
   Teknikk og industriell produksjon Vg2/Vg3
   Landslinje

Avd. Vestmyra, Vestmyra har 2 rådgivere som har kontor i elevtjenesten
Rita Unosen, Tlf: 756 52018,  Mobil: 480 24 277
e-post: rituno@vgs.nfk.no 

 Utdanningsprogram:
   Helse og omsorgsfag vg1 og vg2
   Bygg og anleggsteknikk Vg1 og vg2
   Idrettsfag vg1, vg2 og vg3
   Ikt-servicefag 

Geir Otto Hjemaas, Tlf: 756 52042,  Mobil: 99 73 51 62 
e-post: geihje@vgs.nfk.no 

 Utdanningsprogram:
   Studiespesialisering
   Teknikk og industriell produksjon
   Restaurant og matfag vg1 og vg2
   Veiledning om Høyere utdanning

 

Årsplan for rådgivertjenesten kan du laste ned her.
Last ned dokument (PDF, 154 kB) (.pdf)

Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen, og samarbeider tett med avdelingsleder, elevens kontaktlærer og faglærere. Rådgiverne har også nær kontakt med miljøleder, helsesøster, Fauske familiesenter, PPT og også andre instanser ved behov.

De kan også gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning, for eksempel ved graviditet, mobbing, konflikter i skole/hjem, rus, og lignende. Rådgivere kan dessuten formidle hjelp og støtte ved faglige vansker, og være støtteperson/veileder når behovet for voksenkontakt er til stede.  

Rådgiver deltar i S-gruppe som er opprettet på hver avdeling. I denne gruppen deltar: avdelingsleder, helsesøster, miljøleder og rådgiver  

Rådgiverne har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevens sosiale, helsemessige eller andre forhold av privat karakter. Om rådgiver mener at en elev er tjent med at andre får mer informasjon, kan dette bare skje hvis elev og eventuelle foresatte har gitt samtykke til dette.

Forskrift til opplæringsloven § 22-1. Generelt om retten til rådgiving
Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Tilbudet skal være kjent for elever og foresatte, og være tilgjengelig for elevene ved den enkelte skolen.
Retten til nødvendig rådgiving innebærer at eleven skal kunne få informasjon, rettleiing, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjørelser i tilknytning til framtidige yrkes- og utdanningsvalg. Rådgivinga kan være både individuell og gruppevis. Eleven sitt behov og ønske vil avgjøre forma som blir tatt i bruk.