Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) arbeider med ungdom mellom 15 og 21 år som ikke har skole- eller lærlingeplass. Dette gjelder både de som ikke har søkt, de som ikke kommer inn, de som avbryter og de som av andre grunner ikke beholder skole eller læreplass.

Ungdommer som har fullført grunnskolen har rett til tre års heltids videregående opplæring. Retten må normalt tas ut innen fem år etter at de er ferdig med grunnskolen. I noen tilfeller kan retten utvides.

 Oppfølgingstjenesten vil kunne bistå deg med:

·         Råd og veiledning om utdanning og yrkesvalg

·         Karriereplan

·         Arbeidspraksis i samarbeid med NAV

·         Tilbud om en kombinasjon av opplæring i skole og praksisplass i bedrift

·         Informasjon om og formidling til nettbasert undervisning

·         Bistand til å søke på skole eller arbeid

·         Kurs

·         Kontakt med andre hjelpetjenester

 Hva kan du få igjen for dette året?

·         Arbeidserfaring og attest fra en arbeidsgiver, noe som kan gi deg fordeler når du skal søke jobb.

·         Praksis kan gi avkortning i læretid.

·         Kompetansebevis.

·         Du kan bli mer bevisst dine valg, og mer sikker på hva du skal velge videre.

·         Økt motivasjon for videregående opplæring

Oppfølgingstjenesten i Indre Salten omfatter kommunene Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn.
Vi samarbeider med bl.a med Nav, Opplæringskontorene, Karrieresenteret, Opus og de videregående skolene.

Ta gjerne kontakt!

 

OT-koordinator Jorunn Næstby Oseng tlf: 75 65 20 13 mob: 99 58 61 06
OT-koordinator/ veileder Hilde Båtsvik tlf: 75 65 23 15 mob: 95 17 99 45

 

Klikk for stort bildemarihøne på blomst

Se også sidene til Oppfølgingstjenesten i Nordland.