Formidlingskoordinator

Formidlingskoordinator skal hjelpe elever med å finne læreplass i en bedrift. Det kan være som lærling (med alle mål i læreplanen) eller som lærekandidat (med noen mål i læreplanen). 

Formidlingskoordinator har samtale med alle elever som ønsker læreplass og skal prøve å hjelpe elever med å få læreplass så langt de kan ut i fra elevenes ønsker og behov. Etter at elevene har søkt læreplass på VIGO 1. mars hjelper formidlingskoordinator elevene med å skrive søknad og CV og holder kontakt med elevene til de har fått læreplassen registrert hos Nordland Fylkeskommune.

Formidlingskoordinator på avdeling Vestmyra har ansvaret for Barne- og Ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Tømrer, Rørlegger, Blikkenslager og IKT- Drift og Utvikling.

Formidlingskoordinator på avdeling Søbbesva har ansvaret for Anleggsmaskinfører, Anleggsmaskinmekaniker, Landbruksmekaniker, Asfaltfaget, Fjell og bergverksfaget og Banemontørfaget.

Formidlingskoordinator Fauske vgs avd. Vestmyra
Jan Martin Svendsen
jansve@vgs.nfk.no
mobil: 99 41 75 08, tlf: 75 65 20 14

Formidlingskoordinator Fauske vgs avd. Søbbesva
Kåre Pettersen
karepe@vgs.nfk.no 
mobil: 91 55 95 63, tlf: 75 65 21 10

Litt om lærlingeordningen         

Litt om fagbrev                

Finn lærebedrift i ditt fag

Skolens samarbeidsavtaler

Opplæringskontor