Klassens time

Elevene har mulighet til å påvirke beslutninger om sin skolesituasjon gjennom klassens time/ kontaktlærers tid med klassen/gruppen og via elevtillitsvalgt.

Kontaktlærers tid og elevtillitsvalgtes tid vil bli timeplanlagt.
Alle elever vil være knyttet til en kontaktlærer som også vil ha ansvar for klassens time/kontaktlærers tid med klassen/gruppen.
Klassens time skal også nyttes til å ta opp saker som har vært drøftet i elevråd.